Arterial Stiffness and Functional Outcome in Acute Ischemic Stroke
Yeong-Bae Lee, Joo-Hwan Park, Eunja Kim, Chang-Ki Kang, Hyeon-Mi Park
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2014;16(1):11-19.   Published online 2014 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.7461/jcen.2014.16.1.11
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Blood pressure undulation of peripheral thrombolysis period in acute ischemic stroke is associated with prognosis
Mingli He, Hongrui Wang, Yi Tang, Jin’e Wang, Bing Cui, Bingchao Xu, Yongan Sun, Guanghui Zhang, Xiaobing He, Xiaoqin Niu, Bei Wang, Bei Xu, Zaipo Li, Yu Zhang, Yibo Wang
Journal of Hypertension.2022; 40(4): 749.     CrossRef
Blood Pressure Management in Acute Ischemic Stroke
Dariusz Gąsecki, Mariusz Kwarciany, Kamil Kowalczyk, Krzysztof Narkiewicz, Bartosz Karaszewski
Current Hypertension Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Exosomes and Exosomal microRNAs in Age-associated Stroke
Xiang Wang, Changmei Huang Fu, Xiudeng Zhu, Jiehong Liu, Xinqin Gong, Qunwen Pan, Xiaotang Ma
Current Vascular Pharmacology.2021; 19(6): 587.     CrossRef
Decrease in Pulse Wave Velocity is Associated with Clinical Improvement in Patients with Ischemic Stroke
Ayşegül Demir, Şerefnur Öztürk, Ahmet Hakan Ekmekçi, Kenan Demir, Ahmet Avcı, Fettah Eren, Mesut Sivri
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2020; 29(11): 105206.     CrossRef
Adipocyte fatty acid-binding protein exacerbates cerebral ischaemia injury by disrupting the blood–brain barrier
Boya Liao, Leiluo Geng, Fang Zhang, Lingling Shu, Ling Wei, Patrick K K Yeung, Karen S L Lam, Sookja K Chung, Junlei Chang, Paul M Vanhoutte, Aimin Xu, Kai Wang, Ruby L C Hoo
European Heart Journal.2020; 41(33): 3169.     CrossRef
Association Between Carotid-Cerebral Pulse Wave Velocity and Acute Ischemic Stroke: Clinical Trial Protocol
Xianfan Zeng, Xian Fu, Xuelong Li, Jie Zhou, Shiyan Huang, Xianliang Li, Li Liao, Qingchun Gao
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.2019; 28(9): 2580.     CrossRef
Distinct proteomic profiles in monozygotic twins discordant for ischaemic stroke
Nirmal Vadgama, Douglas Lamont, John Hardy, Jamal Nasir, Ruth C. Lovering
Molecular and Cellular Biochemistry.2019; 456(1-2): 157.     CrossRef
Brachial‐Ankle Pulse Wave Velocity Versus Its Stiffness Index β‐Transformed Value as Risk Marker for Cardiovascular Disease
Hirofumi Tomiyama, Toshiaki Ohkuma, Toshiharu Ninomiya, Hiroki Nakano, Chisa Matsumoto, Alberto Avolio, Takahide Kohro, Yukihito Higashi, Tatsuya Maruhashi, Bonpei Takase, Toru Suzuki, Tomoko Ishizu, Shinichiro Ueda, Tsutomu Yamazaki, Tomoo Furumoto, Kazu
Journal of the American Heart Association.2019;[Epub]     CrossRef
Plasma Klotho concentrations predict functional outcome at three months after acute ischemic stroke patients
Jun-Beom Lee, Ho Geol Woo, Yoonkyung Chang, Yoon Mi Jin, Inho Jo, Jinkwon Kim, Tae-Jin Song
Annals of Medicine.2019; 51(3-4): 262.     CrossRef
Cerebral Haemodynamics: Effects of Systemic Arterial Pulsatile Function and Hypertension
Alberto Avolio, Mi Ok Kim, Audrey Adji, Sumudu Gangoda, Bhargava Avadhanam, Isabella Tan, Mark Butlin
Current Hypertension Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Increased pulse wave velocity in patients with acute lacunar infarction doubled the risk of future ischemic stroke
Naoki Saji, Kenta Murotani, Hirotaka Shimizu, Toshiyuki Uehara, Yasushi Kita, Kenji Toba, Takashi Sakurai
Hypertension Research.2017; 40(4): 371.     CrossRef
Blood–Brain Barrier Disruption, Vascular Impairment, and Ischemia/Reperfusion Damage in Diabetic Stroke
Poornima Venkat, Michael Chopp, Jieli Chen
Journal of the American Heart Association.2017;[Epub]     CrossRef
Arterial stiffness and stroke: de-stiffening strategy, a therapeutic target for stroke
Yajing Chen, Fanxia Shen, Jianrong Liu, Guo-Yuan Yang
Stroke and Vascular Neurology.2017; 2(2): 65.     CrossRef
Contribution of physical impairment or imaging findings in the prediction of ADL outcome in stroke patients with middle cerebral artery infarction
Hiroshi Matsuo, Shigeru Sonoda, Shinichiro Maeshima, Makoto Watanabe, Shou Sasaki, Yuko Okuyama, Hideto Okazaki, Sayaka Okamoto, Izumi Kondo
Japanese Journal of Comprehensive Rehabilitation Science.2016; 7: 119.     CrossRef
Plasma soluble vascular adhesion protein-1 concentration correlates with arterial stiffness: A cross-sectional study
Da-Wei Chen, Rui-Min Zhao, Ying Jin, Jing Zhang, Chunlei Han, Shu-Qiang Jiang, Hai-Fang Zheng, Jian-Chang Wang
Archives of Gerontology and Geriatrics.2015; 61(1): 67.     CrossRef
Prognostic Impact of Cerebral Small Vessel Disease on Stroke Outcome
Beom Joon Kim, Seung-Hoon Lee
Journal of Stroke.2015; 17(2): 101.     CrossRef