Angiographic Results of Indirect and Combined Bypass Surgery for Adult Moyamoya Disease
In Jae Choi, Sung Jin Cho, Jae Chil Chang, Sukh Que Park, Hyung Ki Park
J Cerebrovasc Endovasc Neurosurg. 2012;14(3):216-222.   Published online 2012 Sep 28     DOI: https://doi.org/10.7461/jcen.2012.14.3.216
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Lessons Learned from the Initial Experience with Pedicled Temporoparietal Fascial Flap for Combined Revascularization In Moyamoya Angiopathy: A Case Series
Kristine Ravina, Paul E. Kim, Robert C. Rennert, Erik M. Wolfswinkel, Ben A. Strickland, Joseph N. Carey, Jonathan J. Russin
World Neurosurgery.2019; 132: e259.     CrossRef
Meta-Analysis of Prognosis of Different Treatments for Symptomatic Moyamoya Disease
Qifeng Li, Yalong Gao, Wenqiang Xin, Ziwei Zhou, Hongtao Rong, Yafei Qin, Ke Li, Yuan Zhou, Jiwei Wang, Jianhua Xiong, Xinlong Dong, Mengchen Yang, Yixin Liu, Jun Shen, Guangen Wang, Aiguo Song, Jianning Zhang
World Neurosurgery.2019; 127: 354.     CrossRef
Pedicled temporoparietal fascial flap for combined revascularization in adult moyamoya disease
Kristine Ravina, Robert C. Rennert, Ben A. Strickland, Mark Chien, Joseph N. Carey, Jonathan J. Russin
Journal of Neurosurgery.2019; 131(5): 1501.     CrossRef
Novel Indirect Revascularization Technique with Preservation of Temporal Muscle Function for Moyamoya Disease Encephalo-Duro-Fascio-Arterio-Pericranial-Synangiosis: A Case Series and Technical Note
Kei Noguchi, Takachika Aoki, Kimihiko Orito, Soushou Kajiwara, Kana Fujimori, Motohiro Morioka
World Neurosurgery.2018; 120: 168.     CrossRef
Clinical analysis of combined revascularization in treating ischemic Moyamoya disease in adults
Z. Chen, L. Zhang, J. Qu, Y. Wu, G. Mao, X. Zhu, J. Zhu
Neurochirurgie.2018; 64(1): 49.     CrossRef
Meta-analysis of the surgical outcomes of symptomatic moyamoya disease in adults
Jin Pyeong Jeon, Jeong Eun Kim, Won-Sang Cho, Jae Seung Bang, Young-Je Son, Chang Wan Oh
Journal of Neurosurgery.2018; 128(3): 793.     CrossRef
Direct Bypass Surgery Vs. Combined Bypass Surgery for Hemorrhagic Moyamoya Disease: A Comparison of Angiographic Outcomes
Yahui Zhao, Shaochen Yu, Junlin Lu, Lebao Yu, Jiaxi Li, Yan Zhang, Dong Zhang, Rong Wang, Yuanli Zhao
Frontiers in Neurology.2018;[Epub]     CrossRef
Early and noninvasive evaluation using superficial temporal artery duplex ultrasonography after indirect bypass for adult ischemic moyamoya disease
Sayaka Ogawa, Hiroshi Abe, Toshiro Katsuta, Kenji Fukuda, Toshiyasu Ogata, Koichi Miki, Tooru Inoue
Acta Neurochirurgica.2017; 159(3): 577.     CrossRef
Direct Anastomosis Using Occipital Artery for Additional Revascularization in Moyamoya Disease After Combined Superficial Temporal Artery–Middle Cerebral Artery and Indirect Bypass
Ken Kazumata, Hiroyasu Kamiyama, Hisayasu Saito, Katsuhiko Maruichi, Masaki Ito, Haruto Uchino, Naoki Nakayama, Satoshi Kuroda, Kiyohiro Houkin
Operative Neurosurgery.2017; 13(2): 213.     CrossRef
Synergistic Interactions Between Direct and Indirect Bypasses in Combined Procedures: The Significance of Indirect Bypasses in Moyamoya Disease
Haruto Uchino, Jae-Hoon Kim, Noriyuki Fujima, Ken Kazumata, Masaki Ito, Naoki Nakayama, Satoshi Kuroda, Kiyohiro Houkin
Neurosurgery.2017; 80(2): 201.     CrossRef
Acceleration of blood flow as an indicator of improved hemodynamics after indirect bypass surgery in Moyamoya disease
Sayaka Ogawa, Toshiyasu Ogata, Hirofumi Shimada, Hiroshi Abe, Toshiro Katsuta, Kenji Fukuda, Tooru Inoue
Clinical Neurology and Neurosurgery.2017; 160: 92.     CrossRef
A Recent Update of Clinical and Research Topics Concerning Adult Moyamoya Disease
Jin Pyeong Jeon, Jeong Eun Kim
Journal of Korean Neurosurgical Society.2016; 59(6): 537.     CrossRef
Indirect Bypass Surgery May Be More Beneficial for Symptomatic Patients with Moyamoya Disease at Early Suzuki Stage
Lin Wang, Cong Qian, Xiaobo Yu, Xiongjie Fu, Ting Chen, Chi Gu, Jingyin Chen, Gao Chen
World Neurosurgery.2016; 95: 304.     CrossRef
Indications and Outcomes of Prophylactic and Therapeutic Extracranial-to-intracranial Arterial Bypass for Cerebral Revascularization
Emre Gazyakan, Ching-Yi Lee, Chieh-Tsai Wu, Chung-Kan Tsao, Randall Craft, Steven L. Henry, Ming-Huei Cheng, Shih-Tseng Lee
Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open.2015; 3(4): e372.     CrossRef
Recent progress in hemorrhagic moyamoya disease
Ming Wan, Lian Duan
British Journal of Neurosurgery.2015; 29(2): 189.     CrossRef
The Efficacy of Surgical Treatment for the Secondary Prevention of Stroke in Symptomatic Moyamoya Disease
Cong Qian, Xiaobo Yu, Jianru Li, Jingyin Chen, Lin Wang, Gao Chen
Medicine.2015; 94(49): e2218.     CrossRef